Algemene Regels

1. Inschrijving

a. Je schrijft je in d.m.v. een inschrijfformulier, welke ik meebreng tijdens een kennismakingsgesprek.
Indien de cursist minderjarig is, dient één van de ouders het inschrijfformulier te ondertekenen.
b. Je kunt je per kalendermaand inschrijven. Plaatsing in overleg met John.

2. Betaling en tarief lesgeld 

a. Betaling per kalendermaand m.u.v. de maanden juli en augustus.
Tarief a: voor 20 minuten les per week/per maand € 66,=.
Tarief b: voor 30 minuten les per week/per maand € 86,=.
b. Bij meerdere personen uit hetzelfde gezin wordt reductie op het lesgeld toegepast.
Het lesgeld bedraagt dan voor de 2e persoon: Tarief a: € 62,=. Tarief b: € 82,=.
c. Het maandelijkse cursusgeld dient iedere éérste week van de maand betaald te zijn.

3. Beëindiging van de lessen.

a. Je kunt per kalendermaand opzeggen.
b. Het lesgeld van maand van opzegging blijft verschuldigd.

4. Verzuim.

a. Men wordt verzocht verzuim van de leerling tijdig te melden.
b. Bij afmeldingen, (om welke reden dan ook) blijft het lesgeld verschuldigd.
c. Inhalen van gemiste lessen als gevolg van ziekte of andere redenen behoort niet tot de mogelijkheden.

5. Restitutie van het lesgeld.

a. In geval van ziekte langer dan twee weken, (buiten de schoolvakanties om) zal worden overgegaan tot teruggave van het lesgeld over de uitgevallen lessen.
b. Bij uitval van tenminste 2 lessen wegens ziekte docent, (binnen het kalenderjaar) zal worden overgegaan tot teruggave van het lesgeld over de uitgevallen lessen.
c. Indien docent i.v.m. muziekoptreden verhinderd is, zal worden overgaan tot teruggave van het lesgeld.